Com es juga a l'aualé?

L'aualé és un joc d'estratègia per a dues persones. Pertany a la família dels jocs de mancala, altrament dits de compte-i-captura per la peculiaritat del desenvolupament d'una partida, consistent en la distribució de les fitxes del joc pel tauler i la posterior supressió de les mateixes del tauler quan es compleixen un seguit de condicions determinades.

Equipament i disposició inicial

Per a jugar a l'aualé abapa és necessari un tauler i quaranta-vuit fitxes, anomenades llavors. Habitualment el tauler estarà compost per dues fileres de sis forats cadascuna, situades l'una al davant de l'altra. Dos forats més grans a cada banda del tauler serveixen per a desar-hi les llavors que els jugadors van capturant durant la partida. Es diu que la filera inferior pertany al jugador que mou primer, anomenat sud, i la filera superior al segon jugador o nord.

Tauler d'aualé en la posició inicial

Tauler d'aualé en la posició inicial
Cada forat de joc conté exactament quatre llavors.

En la posició inicial, cadascun dels forats, excepte els dos més grans (forats de captura), conté exactament quatre llavors. En aquesta posició el jugador sud farà el seu primer moviment, seguit d'un moviment del jugador nord i així alternativament fins que la partida s'acabi.

Objectiu del joc

La finalitat del joc consisteix a capturar el màxim de llavors possible. Per a fer-ho els jugadors fan moviments en torns alternatius fins que algun d'ells ha capturar més de 24 llavors. Guanya la partida aquell jugador que en finalitzar el joc ha capturar més llavors que l'adversari. També es pot donar el cas que en acabar els dos jugadors hagin capturat el mateix nombre de llavors. En aquest supòsit cap dels jugadors guanya la partida i es diu que ha acabat en empat.

Desenvolupament d'una partida

Cada moviment del joc es fa en tres fases: la recol·lecció, la sembra i la captura. Durant la sembra el jugador distribueix les llavors recollides al llarg del tauler i en la captura el jugador arreplega, quan li és possible, les llavors que es troben als forats de l'adversari.

Recol·lecció de llavors

En la primera fase d'un moviment el jugador a qui toca moure escull un dels forats que li pertanyen i n'agafa totes les llavors, deixant aquell forat buit. Posteriorment, aquestes llavors es repartiran pel tauler en la fase de sembra.

El jugador pot recollir les llavors de qualsevol dels forats que li pertanyen si aquest conté una o més llavors, només amb l'excepció que després de fer un moviment el seu adversari ha de poder jugar. No seran legals doncs aquells moviments que deixin els forats del rival sense llavors.

Sembra de llavors

Durant la sembra, el jugador reparteix pel tauler, en sentit antihorari, les llavors recollides en la primera fase; deixant una llavor a cada forat propi i del jugador contrari fins que les ha distribuït totes. El jugador no sembrarà mai llavors en els forats de captura.

Animació del procés de sembra a l'aualé

Procés de sembra a l'aualé
El jugador sud sembra 4 llavors, repartint-les pel tauler d'una en una i en sentit antihorari.

En finalitzar la sembra el forat del qual el jugador ha recollit les llavors estarà buit. Es pot donar el cas que el jugador sembri dotze o més llavors. Quan això passi el jugador les sembrarà donant una o més voltes al tauler, deixant a cada volta una llavor a cadascun dels forats però exceptuant sempre el forat des del qual s'han recollit.

Captura de llavors

Si en finalitzar la sembra l'última llavor s'ha deixat en un dels forats que pertanyen a l'adversari i després de deixar-hi la llavor aquest forat conté exactament dues o tres llavors, el jugador les capturarà. Agafant-ne totes les llavors i dipositant-les al seu forat de captures.

Si després de capturar les llavors d'un forat resulta que el forat immediatament a la seva dreta també conté dues o tres llavors, el jugador també capturarà les llavors d'aquell forat. La captura continuarà successivament fins que el jugador ja no pugui capturar més llavors, tenint en compte que els jugadors només poden capturar llavors que es trobin en forats del seu adversari, mai dels seus forats propis.

Animació del procés de captura a l'aualé

Procés de captura a l'aualé
Després de sembrar tres llavors, recollides del forat F, el jugador sud capturarà 5 llavors dels forats b i c.

Cal destacar que un jugador no pot capturar mai totes les llavors de l'adversari. Si el jugador fa un moviment que després de les captures deixaria tots els forats de l'adversari buits, aquell jugador farà la sembra normalment però no capturarà cap llavor.

Finalització de la partida

Normalment el joc s'acaba quan un dels jugadors ha capturat més de 24 llavors o quan tots dos n'han capturat 24. També pot succeir que en el torn d'un jugador aquest no pugui fer cap moviment legal, en aquest supòsit, cada jugador capturarà les llavors que es trobin en els forats del seu costat del tauler i el joc s'acaba.

Una situació especial és quan el joc entra en un cicle, de forma que les mateixes posicions i moviments s'anirien repetint indefinidament. Si això succeeix, els jugadors poden acordar finalitzar la partida i cada jugador capturarà les llavors que es trobin al seu costat del tauler.